Yhteystiedot

Puheenjohtaja
Tarja Eklund
0408277867
tarja.eklund@kolumbus.fi

varapuheenjohtaja
Anja Korhonen
anjakorhonen1950@gmail.com

Sihteeri  
Marketta Hakonen 
markettahakonen@gmail.com

Jäsenasioiden hoitaja /
Rahastonhoitaja

Rauni Mäkipetäys
rauni.makipetays@gmail.com

Matkanvetäjät
Anja Korhonen
anjakorhonen1950@gmail.com